กันยายน 17, 2021

Editor’s Picks

ทุกวันนี้ ทุกคนคงจะต้องรู้จักหรือเคยได้ยิน Cryptocurrency อย่าง Bitcoin ผ่านหูเข้ามาบ้าง ซึ่งก็มีนักลงทุนชื่อดังหลายคนนำเจ้า Bitcoin มาเปรียบเทียบว่ามันเป็น Digital Gold เพราะมันมีลักษณะหลาย ๆ อย่างที่คล้ายคลึงกัน ทั้งปริมาณที่มีจำกัด เเละต้องมีต้นทุนในการผลิตออกมาซึ่งเรียกว่าการขุดนั่นเอง