ราคาทองวันนี้ ข่าวทองคำ

ใคร..! เป็นคนกำหนดราคาทองคำในประเทศไทย..?

625

- Advertisement -

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ทั่วโลกยอมรับ

ราคาทองคำถูกกำหนดโดย ผู้ซื้อและ ผู้ขาย

ในประเทศกำหนดโดย

  1. ราคาทองคำต่างประเทศ Gold spot
  2. อัตรา Premium ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการ นำเข้า – ส่งออก ทองคำ
  3. ค่าเงินบาทต่อค่าเงินดอลล่าสหรัฐ
  4. Demand และ Supply ภายในประเทศ

สมาคมค้าทองคำ จะทำการกำหนด เพื่อให้ราคาร้านค้าทองคำในประเทศเพื่อนำไปใช้ในการซื้อ-ขาย การกำหนดราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนซึ่งการประกาศราคาทองคำจะทำในเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์ราคาจะไม่เปลี่ยนแปลง

- Advertisement -

การกำหนดราคาทองคำของประเทศไทย ผู้ที่กำหนดไม่สามารถทำด้วยใครคนใดคนหนึ่งได้จะต้องมี “คณะกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมค้าทองคำ” ยึดถือหลักประชาธิปไตย ถือเสียง 3 ใน 5

คณะกรรมการจาก

1 .ห้างทอง จินฮั้วเฮง

2. ห้างทอง ฮั่วเซ่งเฮง

3. ห้างทอง เลี่ยวเส็งเฮงพาณิชย์

4.ห้างทอง หลูซั้งฮวด

5.ห้างทอง แต้จิบฮุย

ราคาทองสมาคมจะอ้างอิง จาก Gold spot บวก หรือ ลบ ค่า Premiun จากผู้ค้าทองคำในต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ การนำเข้า หรือ ส่งออก แล้วคำนวณจากค่าเงินบาท จะแปลงน้ำหนักจากหน่วย “ออนซ์” เป็นน้ำหนักของไทย “บาท” โดยสมาคมจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของ Demand ความต้องการซื้อ

ทองวันนี้.com

- Advertisement -

Leave a Reply